Visual 0 Visual 1 Visual 3 Visual 4

Direct naar:

Contact Fysiotherapie

Indien u verhinderd bent, dient u dit minstens 24 uur (één werkdag) van te voren telefonisch te melden, dan wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afwezigheid van het secretariaat kunt u het antwoordapparaat inspreken.

Directe toegang Fysiotherapie

Vanaf 1 januari 2006 heeft u géén verwijsbriefje nodig voor de fysiotherapeut. Natuurljk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. >>

Fysiotherapie

Fysiotherapie Dalen bestaat uit een enthousiast team van 5 fysiotherapeuten die u vakkundig begeleiden bij het herstel van uw klachten aan o.a. het steun- en bewegingsapparaat.

Wij adviseren, behandelen en begeleiden u met persoonlijke aandacht bij een breed scala aan fysieke klachten. Door samen met u een vooraf gesteld doel te bepalen, gaan we kijken welke aanpak het beste past om dit doel te bereiken.

Bij de eerste afspraak wordt een intakegesprek afgenomen gevolgd door een fysiotherapeutisch onderzoek, hiermee krijgen we een goed beeld over de oorzaak van de klacht en wat we er samen met u aan kunnen doen om het herstel zo spoedig mogelijk te bevorderen. We hebben meerdere specialisaties binnen de praktijk waardoor we u zo gericht mogelijk kunnen behandelen.

Alle fysiotherapeuten staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteits Register van het KNGF en zijn tevens BIG geregistreerd. Ze voldoen hiermee aan alle voorwaarden van bij- en nascholing, tuchtrecht en klachtenregeling. De Dry Needlling specialisten zijn gediplomeerd door Myofasciale Pijn Seminars Groningen, onder leiding van Dr. Jan Dommerholt van Myopain Seminars, Bethesda, MD, USA.

Bij ons kunt u terecht voor:

 • Manuele Therapie (meerdere richtingen) voor wervelkolom en perifere gewrichten
 • Dry Needling, gediplomeerd volgens Myopain Seminars, Bethesda, USA
 • Revalidatie na onder andere schouder-,knie-, heup-, en hernia-operaties. (dit gebeurt onder individuele begeleiding, met behulp van fitness- en revalidatieapparatuur)
 • behandeling bij COPD klachten en perifeer arterieel vaatlijden (Claudicationet)
 • Valpreventie
 • MedicalTaping
 • BPPD (duizeligheidsklachten)
 • Therapie voor sporters met acute en chronische blessures
 • Behandeling van chronische pijn patienten
 • Medische trainingstherapie individueel of in kleine groep
 • Behandeling van spierspanningshoofdpijnklachten

Algemeen

Fysiotherapie Dalen kiest voor een professionele bedrijfsvoering. Dit houdt in dat onze bedrijfsprocessen worden vastgelegd en gestructureerd verlopen. Hiermee wordt de basis gelegd om onze zorg transparant en uniform aan te kunnen bieden.

Wij kiezen bij de behandeling voor:

 • een behandelaanpak met een tijdspad
 • een nulmeting voorafgaand aan de behandeling
 • een samen met u opgesteld behandelplan
 • tussentijdse evaluaties die het behandeleffect in kaart brengen
 • een eindmeting voor de bepaling van het eindresultaat

Openingstijden van de praktijk

Maandag:08:00u-18:00u
Dinsdag:08:00u-20:30u
Woensdag:08:00u-18:00u
Donderdag:08:00u-20:30u
Vrijdag:08:00u-18:00u

Voor telefonisch contact zijn wij van maandag tot en met vrijdag direct bereikbaar tussen: 09:00u – 11:00u op 0524-552315 Daarnaast kunt u de rest van de dag de voicemail inspreken of mailen, wij reageren zo spoedig mogelijk.

Patient Tevredenheids Onderzoek

U kunt na het beeindigen van de behandeling door bureau Qualizorg benaderd worden om een enquete (de FysioPrestatieMonitor) in te vullen. Dit gebeurt anoniem en op vrijwillige basis. Toch hopen wij op uw medewerking omdat de door u verstrekte gegevens ons de informatie biedt die wij nodig hebben om de kwaliteit van onze zorg op een hoger niveau te houden.

Waarneemregeling

Tijdens een behandelprocedure kan het voorkomen dat uw fysiotherapeut op vakantie gaat of langdurig ziek wordt. De behandelingen kunnen dan eventueel overgenomen worden door een andere fysiotherapeut, zodat de behandelcontinuiteit niet in gevaar komt. Het bijgehouden patientendossier zorgt voor een goede en volledige overdracht, zodat de behandeling zonder probleem kan worden voortgezet. Heeft u problemen met een eventuele waarneming, laat het ons dan weten zodat we samen naar een passende oplossing kunnen zoeken.

Bij kortdurende ziekte van uw fysiotherapeut kan het voorkomen dat de behandelingen moeten worden afgezegd, waarvoor bijvoorbaat onze excuses.

Klachtenregeling

Binnen onze praktijk hanteren wij een klachtenprotocol. Een klachtenformulier biedt u de mogelijkheid om schriftelijk een klacht in te dienen over onze praktijk, over de behandeling of over uw behandelend fysiotherapeut. In ons informatierek, bij de wachtruimte, vindt u meer informatie over deze klachtenregeling, zoals deze is beschreven in de door het KNGF uitgebrachte folder “klachten over de behandeling door uw fysiotherapeut”. Indien u gebruik wenst te maken van het klachtenprotocol wordt u verzocht om contact op te nemen met Harald van der Steen. Hij zal u, als vertrouwenspersoon binnen de praktijk, verder helpen met het oplossen van uw klacht.

Hygiene

Fysiotherapie is een vak waarbij er vaak sprake is van lichamelijk contact, de fysiotherapeut houdt hier vanzelfsprekend rekening mee voor wat betreft zijn/haar persoonlijke verzorging en stelt het op prijs dat u hetzelfde doet. In het kader van de hygiene verzoeken wij u ook om een handdoek mee te brengen tijdens de behandeling of training. Fysiotherapie Dalen zorgt voor schone behandelkamers, schone toilet- en doucheruimtes en een schone oefenzaal. Wij verzoeken u tijdens gebruik van de oefenzaal zorg te dragen voor gepaste kleding en zaalsportschoenen. U kunt na de behandeling of training gebruik maken van de doucheruimtes.

Privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. In alle behandelkamers wordt de privacy gewaarborgd. Via een welkom/niet storen systeem op de deur kan de fysiotherapeut bepalen of er wel of niet gestoord mag worden tijdens de behandeling. Tevens hanteren wij in onze praktijk een privacyregelement. Dit betekent dat uw persoonsgegevens en behandeldossier in een beveiligde omgeving wordt opgeslagen. Deze bestanden zijn niet toegankelijk voor derden. Eventuele schriftelijke bijlagen, zoals b.v. verwijzingen, worden in een afgesloten kast bewaard.

Patiëntenrechten (WBGO)

De patiëntenrechten conform de Wet Behandel Geneeskundige Overeenkomst ( WBGO ) zijn vastgelegd in de Modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt.

Huisregelement

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens) normen en waarden te gedragen.
 • Laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies, beschadiging van uw eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Schade door de patiënten toegebracht aan de inventaris of aan de onroerende goederen van Fysiotherapie Dalen, kan verhaalbaar zijn op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • In de praktijk mag niet gerookt worden.
 • Wanneer er wijzigingen zijn in uw gezondheidstoestand en/of wijzigingen zijn op het gebied van gebruik van medicatie dient u hiervan melding te maken. Fysiotherapie Dalen heeft hiervoor geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld.

Wij adviseren,
behandelen en
begeleiden u bij
een breed scala
aan fysieke klach-
ten.