Visual 6 Visual 7 Visual 8 Visual 9

Direct naar:

Contact Fysiotherapie

 
 
 
 
 

Directe toegang Fysiotherapie

Vanaf 1 januari 2006 heeft u géén verwijsbriefje nodig voor de fysiotherapeut. Natuurljk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. >>

Fysiotherapie

Ouderenzorg / valpreventie

De fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden, zoals orthopedische aandoeningen (artrose, rheuma en nieuwe knieën e.d.) neurologische aandoeningen ( CVA‘s, Parkinson e.d.) en andere aandoeningen zoals diabetes mellitis. Onze therapeuten zijn mede gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een hoge biologische leeftijd die te maken hebben met complexe problematiek. De patiënten krijgen o.a. bewegingstherapie, gericht op het verminderen van klachten bij hun dagelijkse bewegen en het voorkomen van achteruitgang. Ook therapie aan huis behoort tot de mogelijkheden, een verwijsbrief van arts of instelling is dan wel noodzakelijk.

Ouderenzorg-valpreventie en valtraining

Uit onderzoek blijkt dat ouderen meer kans hebben om te vallen dan jongeren. Helaas heeft een val bij ouderen ook vaker vervelende gevolgen.

Bijvoorbeeld een botbreuk of zelfs een ziekenhuisopname. En vallen komt vaker voor dan verwacht. Van de zelfstandig wonende ouderen boven de 70 jaar valt minstens 25% één keer per jaar en 15% twee keer of vaker. In een verpleegtehuis komt een valpartij tussen de 30 en 70% voor.

De gevolgen:

De gevolgen van vallen kunnen ingrijpend zijn: bedrust, huidbeschadigingen, immobiliteit, afhankelijkheid, fracturen (5-6% botbreuken; 1-2% heupfractuur). Daar komt bij dat 20% na een jaar is overleden en 30% opgenomen moet worden in een verzorgings- of verpleeghuis. Ook komt het zelfvertrouwen onder druk te staan. Hierdoor worden activiteiten en mobiliteit verminderd en komt men in een sociaal isolement terecht.

Oorzaken van vallen:

Er zijn intrinsieke en extrinsieke oorzaken die lichamelijke en psychische gevolgen kunnen hebben.

Intrinsieke risicofactoren (oorzaken binnen de persoon) voor vallen zijn:

 • mobiliteitsproblemen
 • eerdere valpartijen
 • duizeligheid en duizelingen
 • verwardheid en desoriëntatie
 • veranderd uitscheidingspatroon: nocturia en incontinentie
 • depressie
 • zelfoverschatting of verminderd ziekte-inzicht
 • zintuigbeperkingen

Extrinsieke risicofactoren voor vallen zijn o.a.:

 • onbekende omgeving
 • gladde, natte vloeren
 • instabiele meubels
 • slechte leuningen
 • onvoldoende steunpunten
 • slechte verlichting
 • slecht schoeisel
 • losse stoeptegels
 • onrustige verkeerssituaties

Omdat door de veroudering het aantal valpartijen fors toeneemt en de gevolgen soms erg groot zijn, willen we hier extra aandacht aan geven. Daarom zijn een aantal fysiotherapeuten bij ons gespecialiseerd in valtraining en valpreventie.

In eerste instantie zullen we proberen het vallen te voorkomen (valpreventie), door bijvoorbeeld kleine aanpassingen in huis/tuin) Soms lukt het niet om vallen te voorkomen. Dan is het zaak het vallen zo te laten gebeuren dat er zo weinig mogelijk letsel optreedt.

Dit kunnen we doen door valtraining.

De training gericht op voorkomen van vallen en het voorkomen van letsel kan bestaan uit:
- Hindernissen (het nabouwen van obstakels die in het dagelijks leven valgevaarlijk kunnen zijn. U leert deze situaties te herkennen en er veilig mee om te gaan)
- Sport, spel en looptraining (Door middel van verschillende spel- en loopvormen en het verbeteren van het normale looppatroon, zal de kracht in uw benen en uw balans verbeteren, zodat u minder snel zult vallen.)
- Valtraining (wij leren u op een veilige manier vallen, voor als u toch een keer uw evenwicht verliest of struikelt. We bouwen de oefeningen stap voor stap op, zodat u geen risico loopt om tijdens de training gewond te raken en zullen op uw tempo en niveau gaan trainen)

Op dit moment worden de trainingen alleen nog individueel gegeven. Het is de bedoeling om dit in de toekomst in groepen te gaan doen.

Wij adviseren,
behandelen en
begeleiden u bij
een breed scala
aan fysieke
klachten.