Direct naar:

Contact Fysiotherapie

 
  
  
Chronisch zorgnet   
 Sportcentrum Dalen 
KNGF  
 

Directe toegang Fysiotherapie

Vanaf 1 januari 2006 heeft u géén verwijsbriefje nodig voor de fysiotherapeut. Natuurljk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. >>

Fysiotherapie

DTF/Verwijzing

Sinds 2006 kunt u rechtstreeks naar de fysiotherapeut zonder verwijsbrief van de huisarts.

De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. Wij zullen uw huisarts informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

De screening

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, voeren wij eerst een screening uit. De screening start met een vraaggesprek, uw klacht wordt geïnventariseerd en er worden een aantal vragen gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor andere onderliggende problematiek. Aansluitend vindt een lichamelijk onderzoek plaats (intake en onderzoek). Zo wordt bepaald of uw klacht wel of niet geschikt is voor een fysiotherapeutische behandeling. 

Er zijn vier mogelijkheden

  • Uw klacht is ongeschikt voor een fysiotherapeutische behandeling. De fysiotherapeut zal u adviseren over een passende oplossing.
  • Uw klacht is geschikt voor een fysiotherapeutische behandeling. De fysiotherapeut behandeld u in de regel gelijk na de screening en onderzoek. Er wordt daarom voor het eerste consult 1 uur uitgetrokken. Dat betekent dat er 2 zittingen gedeclareerd worden: Screening/intake en de behandeling.
  • Uw klacht is geschikt voor een fysiotherapeutische behandeling, maar de fysiotherapeut heeft aanvullende informatie nodig van uw huisarts. De aard van de informatie bepaald of de fysiotherapeut gelijk of op een later tijdstip een afspraak maakt voor een behandeling (het inwinnen van informatie gaat in overleg met u).
  • Uw klacht is ongeschikt voor een fysiotherapeutische behandeling en de fysiotherapeut heeft aanwijzingen dat er meer aan de hand is. Hij/zij zal u verwijzen naar uw huisarts. De fysiotherapeut neemt contact op met uw huisarts om hem/haar te informeren (tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst).

 

Verwijzing

Uw arts, specialist of tandarts geeft een verwijzing mee voor fysiotherapie en heeft al beoordeeld dat er geen onderliggende problematiek aanwezig. Na het invoeren van de verwijsgegevens kan de fysiotherapeut daarom gelijk beginnen met intake en onderzoek met aansluitend een behandeling. Ook hiervoor wordt een uur uitgetrokken en zullen er 2 zittingen gedeclareerd worden: intake/onderzoek en behandeling.

 

Richtlijnen

De fysiotherapeut is verplicht om een richtlijn te gebruiken die betrekking heeft op uw specifieke aandoening. De richtlijnen zijn opgesteld op basis van de meest actuele informatie op het gebied van fysiotherapie. Bij het gebruik van een richtlijn wordt naast het inventariseren van de klachten een behandelplan gemaakt en een tijdstraject bepaald waarin wordt aangegeven wanneer het behandeltraject wordt beëindigt. Zo kan het zijn dat de behandeling wordt gestopt, ondanks dat u nog wat klachten heeft.

 

Controleer uw polisvoorwaarden

Er zijn nog steeds een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben bepaald dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen, ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft. En voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk.

Tevens zijn er aanvullende verzekeringen waarin fysiotherapie beperkt vergoed wordt.

Dus controleer uw polisvoorwaarden goed om te zien wat uw zorgverzekeraar daadwerkelijk vergoedt.

 

 

Wij adviseren,
behandelen en
begeleiden u bij
een breed scala
aan fysieke
klachten.