Visual 6 Visual 7 Visual 8 Visual 9

Direct naar:

Contact Fysiotherapie

 
 
 
 
 

Directe toegang Fysiotherapie

Vanaf 1 januari 2006 heeft u géén verwijsbriefje nodig voor de fysiotherapeut. Natuurljk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. >>

Fysiotherapie

Vergoedingen

Vergoeding uit de aanvullende verzekering gaat niet af van uw eigen risico!

Fysiotherapie Dalen heeft voor 2018 contracten afgesloten met vrijwel alle bekende zorgverzekeraars (Achmea/Caresq/CZ/De Friesland/DSW/ASR/Multizorg/VGZ). Alleen met Menzis/Anderzorg is geen contract afgesloten. Menzis heeft de tarieven sinds 2010 niet meer verhoogd en dat betekent dat wij al jaren fors onder de kostprijs werken, terwijl de praktijkkosten gewoon doorlopen. U krijgt dan 75% vergoed van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, indien u een aanvullende verzekering hebt en niet door uw behandelingen heen bent, aldus Menzis. 

De vergoeding van uw behandeling is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij en het pakket waarvoor u gekozen heeft. Als patient bent u altijd zelf verantwoordelijk voor het nakijken van deze polisvoorwaarden.

U kunt op twee manieren verzekerd zijn

1. U heeft alleen een basisverzekering afgesloten.

2. U heeft een extra aanvullende verzekering afgesloten.

De basisverzekering

In de basisverzekering is opgenomen:
Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar met niet chronische aandoeningen: max. 9 - 18x (afhankelijk van de verzekeraar)
Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar met een chronische aandoening: volledige dekking (afhankelijk van de verzekeraar)
Fysiotherapie vanaf 18 jaar bij een chronische aandoening *), vanaf de 21ste behandeling volledige dekking

*) een chronische aandoening is een aandoening die voorkomt op de lijst chronische indicaties van minister Borst.
Opmerking: Als u lijdt aan chronische klachten betekent dit niet automatisch dat u ook in aanmerking komt voor volledige vergoeding. Vraag dit goed na bij uw verzekeraar.

De aanvullende verzekering

De aanvullende verzekering kent vele varianten. Iedere zorgverzekeraar biedt er meerdere aan. Alle verzekeringsmaatschappijen hebben, onder verschillende voorwaarden, fysiotherapie opgenomen in hun aanvullende verzekeringspolissen. Hierdoor blijft fysiotherapie toegankelijk voor de meeste patiënten, onder voorwaarde dat u zich wel voldoende aanvullend verzekerd heeft. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt, verschilt echter per verzekeraar en hangt dus af van de gekozen polis.

Tarieven 2018

Indien u geen aanvullende verzekering heeft, over het aantal behandelingen heen bent vanuit de aanvullende verzekering of u bent verzekend bij Menzis/Anderzorg krijgt u van ons een factuur. Wij hanteren daarvoor de volgende tarieven:

Zitting Fysiotherapie € 35,25
   
Toeslag aan huis € 15,25
   
Screening, intake en onderzoek na screening € 45,25
   
Intake en onderzoek na verwijzing € 45,25
   
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 57,50
   
Niet nagekomen afspraak € 35,25
   
Fysiofitheidscan € 37,50

 

Van verzekeraar veranderen?

Ieder jaar kunt u tot 1 januari veranderen van zorgverzekeraar. U kunt dan de verzekering kiezen die het beste bij u past.

Wij hebben, bij inschrijving of bij het eerste bezoek, alle actuele verzekeringsgegevens nodig. Bent u veranderd van verzekeraar? Laat het ons weten.

Als u een nieuw pasje met verzekeringsgegevens heeft, verzoeken wij u dit de eerste keer mee te nemen. Wij controleren bij inschrijving altijd hoe u verzekerd bent. Wanneer het aantal behandelingen, dat toegestaan is door de verzekeraar via de polisvoorwaarden, wordt overschreden, worden deze bij u in rekening gebracht. U bent verantwoordelijk voor uw eigen aanspraken op fysiotherapie.

De betaling

Zolang uw aansprakelijkheid voor fysiotherapie gedekt is door uw verzekering zult u in de meeste gevallen geen factuur ontvangen omdat de declaraties tegenwoordig bijna allemaal rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd worden. Deze betaald dan direct aan ons uit. In de gevallen, waarbij de verzekeraar dit nog niet wenst, ontvangt u van ons een factuur en dient u deze zelf in te sturen om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling gelden de betalingsvoorwaarden zoals deze door het KNGF in maart 2007 zijn opgesteld.

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
  2. De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt geleverde diensten.
  3. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, kunnen in rekening worden gebracht.
  4. De betaling voor de fysiotherapeutische diensten moet binnen dertig dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Fysiotherapie Dalen vrij om incassomaatregelen te nemen. Naast deze declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd.
  5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Wij adviseren,
behandelen en
begeleiden u bij
een breed scala
aan fysieke
klachten.