Direct naar:

Contact Fysiotherapie

 
  
  
Chronisch zorgnet   
 Sportcentrum Dalen 
KNGF  
 

Directe toegang Fysiotherapie

Vanaf 1 januari 2006 heeft u géén verwijsbriefje nodig voor de fysiotherapeut. Natuurljk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. >>

Fysiotherapie

Vergoedingen

Vergoeding uit de aanvullende verzekering gaat niet af van uw eigen risico!

Fysiotherapie Dalen heeft voor 2024 contracten afgesloten met vrijwel alle bekende zorgverzekeraars (Achmea/ASR/CZ/De Friesland/DSW/Menzis/ONVZ/VGZ).

Met de volgende zorgverzekeraars hebben we geen contract afgesloten:

-Zorg en Zekerheid/Caresq/Aevitae/Eucare/Eno

Wanneer u verzekerd bent bij een verzekeraar, waarmee wij geen contract hebben, dan krijgt u van ons een nota met het geldende praktijktarief thuis gestuurd. Deze dient u rechtstreeks aan ons te betalen binnen de gestelde betalingstermijn, waarna u een gedeelte weer via uw verzekeraar terugkrijgt. Hoeveel dit precies is kan per verzekeraar en polis verschillen. Dit kunt u opvragen bij uw verzekeraar.

Ook krijgt u van ons een nota als u geen behandelingen meer heeft die uit de aanvullende verzekering vergoed wordt. Dan geldt het praktijktarief. 

U kunt op twee manieren verzekerd zijn

1. U heeft alleen een basisverzekering afgesloten.

2. U heeft een extra aanvullende verzekering afgesloten.

De basisverzekering

In de basisverzekering is opgenomen:
Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar met niet chronische aandoeningen: max. 9 - 18x (afhankelijk van de verzekeraar)
Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar met een chronische aandoening: volledige dekking volgens de verzekeringsvoorwaarden (afhankelijk van de verzekeraar)
Fysiotherapie vanaf 18 jaar bij een chronische aandoening *), vanaf de 21ste behandeling volgens de verzekeringsvoorwaarden.

*) een chronische aandoening is een aandoening die voorkomt op de lijst chronische indicaties van voormalig minister Borst, maar is afgelopen jaren geregeld aangepast, versoberd.
Opmerking: Als u lijdt aan chronische klachten betekent dit niet automatisch dat u ook in aanmerking komt voor volledige vergoeding. Uw fysiotherapeut kan hierover uitleg geven. 

De aanvullende verzekering

De aanvullende verzekering kent vele varianten. Iedere zorgverzekeraar biedt er meerdere aan. Alle verzekeringsmaatschappijen hebben, onder verschillende voorwaarden, fysiotherapie opgenomen in hun aanvullende verzekeringspolissen. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt, verschilt per verzekeraar en hangt dus af van de gekozen polis.

Tarieven 2023

Indien u geen aanvullende verzekering heeft, over het aantal behandelingen heen bent vanuit de aanvullende verzekering of u bent verzekend bij Zorg en Zekerheid krijgt u van ons een factuur. Wij hanteren daarvoor de volgende tarieven:

Zitting Fysiotherapie € 39,75
   
Toeslag aan huis € 15,25
   
Screening, intake en onderzoek na screening € 49,75
   
Intake en onderzoek na verwijzing € 49,75
   
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 62,75
   
Niet nagekomen afspraak € 39,75
   
   

 

Van verzekeraar veranderen?

Ieder jaar kunt u tot 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen en overstappen. Tot 1 februari hebt u dan de tijd om u aan te melden bij een andere zorgverzekeraar. U kunt dan de verzekering kiezen die het beste bij u past.

Wij hebben, bij inschrijving of bij het eerste bezoek, alle actuele verzekeringsgegevens nodig. Bent u veranderd van verzekeraar? Laat het ons weten.

Als u een nieuw pasje met verzekeringsgegevens heeft, verzoeken wij u dit de eerste keer mee te nemen. Wij controleren bij inschrijving altijd hoe u verzekerd bent. Wanneer het aantal behandelingen, dat toegestaan is door de verzekeraar via de polisvoorwaarden, wordt overschreden, worden deze bij u in rekening gebracht. U bent verantwoordelijk voor uw eigen aanspraken op fysiotherapie.

De betaling

Zolang uw aansprakelijkheid voor fysiotherapie gedekt is door uw verzekering zult u in de meeste gevallen geen factuur ontvangen omdat de declaraties tegenwoordig bijna allemaal rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd worden. Deze betaald dan direct aan ons uit. In de gevallen, waarbij de verzekeraar dit nog niet wenst, ontvangt u van ons een factuur en dient u deze zelf in te sturen om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling gelden de betalingsvoorwaarden zoals deze door het KNGF in maart 2007 zijn opgesteld.

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
  2. De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt geleverde diensten.
  3. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, kunnen in rekening worden gebracht.
  4. De betaling voor de fysiotherapeutische diensten moet binnen dertig dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Fysiotherapie Dalen vrij om incassomaatregelen te nemen. Naast deze declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd.
  5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Wij adviseren,
behandelen en
begeleiden u bij
een breed scala
aan fysieke
klachten.