Direct naar:

Contact Fysiotherapie

 
  
  
Chronisch zorgnet   
 Sportcentrum Dalen 
KNGF  
 

Directe toegang Fysiotherapie

Vanaf 1 januari 2006 heeft u géén verwijsbriefje nodig voor de fysiotherapeut. Natuurljk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. >>

Fysiotherapie

Afspraak

U kunt gemakkelijk telefonisch, per mail of persoonlijk aan de balie een afspraak maken. Mocht er niemand aanwezig zijn bij de balie dan kunt u een aanmeldingsformulier invullen en die in de daarvoor bestemde brievenbus achterlaten. Telefonisch zijn we elke werkdag 's morgens rechtstreeks bereikbaar van 9.00u tot 12u

Wanneer wij bezig zijn met een patient dan staat ons antwoordapparaat aan. Spreek dan uw naam en telefoonnummer in en u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. 

Neemt u voor de eerste afspraak het volgende mee:

 • Legitimatie
 • Verwijzing als u die heeft meegekregen van de huisarts, specialist of tandarts
 • Handdoek

Belangrijk!: indien u in hetzelfde jaar al in behandeling bent geweest in een andere praktijk of in het ziekenhuis na opname, wilt u dit dan doorgeven. Wij moeten namenlijk weten of er al behandelingen op uw aanvullende verzekering zijn gedeclareerd.

Als gevolg van wettelijke identificatieplicht moet u zich kunnen identificeren. U moet op verzoek een geldig identiteitsbewijs, zoals paspoort, rijbewijs of ID-kaart kunnen tonen. Bij de aanmelding of bij uw eerste afspraak vragen wij altijd naar uw identiteitsbewijs, dit is nodig voor onze administratie.

Tijdens de eerste zitting worden alle gegevens vastgelegd in het EPD (electronisch patientendossier). Wij werken volgens de fysiotherapeutische standaarden, zoals deze door de beroepsvereniging zijn opgesteld en zullen we het volgende proces volgen bij het in behandeling nemen van een patient: 

 • Screening (indien zonder verwijzing)
 • Medische voorgeschiedenis
 • Anamnese
 • Onderzoek
 • Analyse
 • Behandelplan
 • Evaluatie
 • Afsluiting

 De eventuele wachttijd voor een behandeling zal niet meer dan 10 minuten bedragen, wij streven ernaar om ons hieraan te houden.

Afmeldprotocol

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden, dit kan telefonisch, per e­mail, of bij onze balie. Wanneer dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt u de behandeling in rekening te brengen. Alleen in zeer bijzondere omstandigheden kan van deze regel worden afgeweken.

 

 

Wij adviseren,
behandelen en
begeleiden u bij
een breed scala
aan fysieke
klachten.