Direct naar:

Contact Fysiotherapie

 
  
  
Chronisch zorgnet   
 Sportcentrum Dalen 
KNGF  
 

Directe toegang Fysiotherapie

Vanaf 1 januari 2006 heeft u géén verwijsbriefje nodig voor de fysiotherapeut. Natuurljk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. >>

Fysiotherapie

Praktijkinfo

Klachtenregeling

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht onder andere voor klachten en geschillen. Deze wet regelt hoe klachten overzorgaanbieders kunnen worden en hoe opvolging moet worden gegeven aan de klacht. 

Op grond van deze wet moeten alle zorgaanbieders een klachtenregeling hebben, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanbieden.

De Stichting Keurmerk Fysiotherapie regelt dit voor al haar aangesloten therapeuten. Iedere Keurmerk Fysiotherapeut moet u kunnen informeren over wat te doen als u een klacht heeft over zijn/haar handelen.

De behandeling van uw klacht over een Keurmerk therapeut begint hier.

Klacht of geschil?

De eerste stap die een patiënt met een klacht over een zorgverlener neemt, is het gesprek aangaan met de zorgverlener zelf. Als de patiënt en de zorgverlener er niet samen uitkomen, dan kan de patiënt een klacht indienen via het klachtenformulier van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie en zal een onafhankelijke klachtenfunctionaris de klacht in behandeling nemen.

Mocht de afhandeling van de klacht met bemiddeling van de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet tot de gewenste oplossing leiden en de patiënt wil de klacht doorzetten, dan kan de patiënt er voor kiezen om de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie en wordt het een geschil. De geschillencommissie stelt vast of het geschil in behandeling wordt genomen.

Zie verder: klachtenregeling

 

Hygiene

Fysiotherapie is een vak waarbij er vaak sprake is van lichamelijk contact, de fysiotherapeut houdt hier vanzelfsprekend rekening mee voor wat betreft zijn/haar persoonlijke verzorging en stelt het op prijs dat u hetzelfde doet. In het kader van de hygiene verzoeken wij u ook om een handdoek mee te brengen tijdens de behandeling of training. Fysiotherapie Dalen zorgt voor schone behandelkamers, schone toilet- en doucheruimtes en een schone oefenzaal. Wij verzoeken u tijdens gebruik van de oefenzaal zorg te dragen voor gepaste kleding en zaalsportschoenen. U kunt na de behandeling of training gebruik maken van de doucheruimtes.

Privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. In alle behandelkamers wordt de privacy gewaarborgd. Via een welkom/niet storen systeem op de deur kan de fysiotherapeut bepalen of er wel of niet gestoord mag worden tijdens de behandeling. Tevens hanteren wij in onze praktijk een privacyregelement. Dit betekent dat uw persoonsgegevens en behandeldossier in een beveiligde omgeving wordt opgeslagen. Deze bestanden zijn niet toegankelijk voor derden. Eventuele schriftelijke bijlagen, zoals b.v. verwijzingen, worden in een afgesloten kast bewaard.

Patiëntenrechten (WBGO)

De patiëntenrechten conform de Wet Behandel Geneeskundige Overeenkomst ( WBGO ) zijn vastgelegd in de http://www.bbeks.nl/WGBO.pdf 

Huisregelement

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden Onderstaand zijn de regels weergegeven:

  • Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens) normen en waarden te gedragen.
  • Laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter
  • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies, beschadiging van uw eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
  • Schade door de patiënten toegebracht aan de inventaris of aan de onroerende goederen van Fysiotherapie Dalen, kan verhaalbaar zijn op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.
  • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
  • In de praktijk mag niet gerookt worden.
  • Wanneer er wijzigingen zijn in uw gezondheidstoestand en/of wijzigingen zijn op het gebied van gebruik van medicatie dient u hiervan melding te maken. Fysiotherapie Dalen heeft hiervoor geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Wij adviseren,
behandelen en
begeleiden u bij
een breed scala
aan fysieke
klachten.