Direct naar:

Contact Fysiotherapie

 
  
  
Chronisch zorgnet   
 Sportcentrum Dalen 
KNGF  
 

Directe toegang Fysiotherapie

Vanaf 1 januari 2006 heeft u géén verwijsbriefje nodig voor de fysiotherapeut. Natuurljk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. >>

Fysiotherapie

Schouderklachten

Arjan Esschendal is aangesloten bij Schoudernetwerk Groot Drenthe en is gespecialiseerd in het onderzoek en behandelen van schouderklachten.

Meerwaarde fysiotherapie: fysiotherapeutische interventies kunnen effectief zijn in het verminderen van pijn, het verbeteren van de schouderfunctie, het verminderen van beperkingen in activiteiten en worden daarom beschouwd als eerste behandeloptie bij subacromiale schouderpijn.

De behandeling bestaat meestal uit oefentherapie (huisoefeningen zijn erg belangrijk), mobilisaties/manuele technieken (schouder, nek en/of rug) en het eventueel weghalen van triggerpoints in betreffende spieren. 

De aanbevolen behandelduur is 6-12 weken; na deze periode wordt geëvalueerd en verdere beleid besproken. 

Onderzoek heeft laten zien dat 60% van de patiënten bij een fysiotherapeut na 6 maanden volledig is hersteld van de schouderpijn (dus ook indien 6-12 wkn is behandeld en de klachten daarna nog niet volledig zijn hersteld)

 

Bij meer dan de helft van de patiënten met schouderpijn die een zorgverlener in de eerste lijn bezoekt, is er sprake van een Subacromiaal Pijn Syndroom (SAPS). Hierbij ligt de bron van de pijn meestal in een pees, kapsel of slijmbeurs in de ruimte tussen schouderdak en schouderkop (subacromiale ruimte genaamd). Andere termen voor subacromiale schouderpijn zijn rotator cuff tendinopathie, -tendinitis of -tendinose, subcromiale bursitis of rotator cuff calcificatie.

Subacromiale schouderpijn wordt gekenmerkt door pijn in de schouder en/of bovenarm die zonder duidelijke reden geleidelijk aan ontstaan en toeneemt bij activiteiten die boven schouderhoogte wordt uitgevoerd.

Deze klachten kunnen leiden tot ernstige beperkingen in het dagelijks leven, zoals problemen bij activiteiten als aankleden, werken, eten, persoonlijke hygiëne en slapen en verergeren bij bovenhandse activiteiten en tijdens de nacht.

Een grotere mate van beperkingen en langere duur van de klachten zijn factoren die zorgen voor een trager herstel. Bij werkende mensen zijn een hogere mate van pijn, een leeftijd tussen 45 en 54 jaar, repeterende bewegingen, zwaar tillen, werkhouding (bijv. langdurig in dezelfde houding)vibraties en hogere psychische werkdruk factoren die zorgen voor een trager herstel.

Schoudernetwerk Groot Drenthe is een regionaal schoudernetwerk onder de landelijke koepel van Schoudernetwerken Nederland en heeft een nauwe samenwerking met de (schouder) orthopeden in de regio. Het doel is:

  • Het optimaliseren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg van de deelnemende therapeuten bij patiënten met schouderaandoeningen
  • Het beter op elkaar afstemmen van de fysiotherapeutische zorg bij post-operatieve revalidatie van schouderaandoeningen

 

 

Wij adviseren,
behandelen en
begeleiden u bij
een breed scala
aan fysieke
klachten.